Vilkår for bruk av Taxifix — Min side

Her finner du informasjon om hvordan opplysninger om deg, dine kort og dine reiser behandles i våre systemer. Elektroniske spor om deg knyttet til våre tjenester er trygge hos oss, og vi vil ikke misbruke opplysningene dine. Taxifix og drosjeselskapene som tilbyr denne tjenesten, vil behandle dine personopplysninger slik at du får en enkel og god tjeneste. Drosjeselskapene er ansvarlig for de personopplysningene som behandles.

Formål

For å kunne tilby digital bestilling, forhåndsbetaling og tilleggstjenester i Taxifix og Taxifix.no, må vi kunne lagre informasjon som regnes som personopplysninger.

Håndtering av personopplysninger

Med personopplysning mener vi opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Noen av våre tjenester krever at kunden samtykker til brukervilkår på grunn av tjenestens omfang. Ved bruk av Taxifix-app må kunden godkjenne innhenting og lagring av personopplysninger ved første oppstart. På Taxifix.no godkjenner kunden innhenting av personopplysninger ved å registrere seg som bruker og bruke tjenesten. Enkelte tjenester vil ikke fungere som tiltenkt uten aktivt samtykke, for eksempel stedstjenester.

Alle data kunden selv fyller inn for å bruke våre tjenester lagres i vår kundedatabase. Oslo Taxi AS har ikke anledning til å bruke informasjonen ut over vårt formål. Alt krypteres for å sikre at kommunikasjonen mellom tjenestene våre er så sikkert som overhode mulig.

Vi har ikke anledning til å lagre eller samle inn informasjon ut over det vi har spesifisert i dette dokumentet. Endringer i hva vi samler inn vil bli meldt fra om på forhånd.

Vi har ingen kontroll over, eller ansvar for, tredjepartsprogramvare med tanke på personopplysninger. Vi vil ikke bruke tredjepartsløsninger som er allment kjent for å bryte personvernopplysningsloven i Norge. Vi bruker blant annet Google Maps, Vipps og DIBS. Vennligst se opplysninger om personvern i disse appene.

Hva lagrer vi og hvorfor

Utvikling av tjenester

Vi utvikler stadig våre tjenester. Når vi utvikler tilleggstjenester på Taxifix.no eller Taxifix-app som innebærer lagring av personopplysninger, vil vi oppdatere disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på web.

Rett til innsyn, retting og sletting

Kunden har rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til personopplysningsloven. Ta kontakt på e-post for kundeservice: kvalitet@taxifix.no

Dersom kunden sletter sin profil vil også tilhørende personopplysninger slettes. Reisekvitteringer vil som følge av dette bli anonyme, slik som før opprettet profil.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger lagret i Taxifix-app og Taxifix.no er adm. dir. i Oslo Taxi AS.